top of page

Er retræte noget for mig?

Mange oplever hvordan naturen-stilheden-bønnen og rammerne på en retræte giver dem ny styrke og inspiration til at vende tilbage til hverdagen…Men for nogle er det med retræte både ukendt og til dels lidt skræmmende…og måske konkluderer man at ’det sikkert ikke er noget for mig’…

 

Den moderne forskning understøtter den menneskelige erfaring af, hvor stor en betydning stilhed, rytme og tid i naturen har, for det at være et velfungerende menneske. Det gælder både for ånd, sjæl og legeme. I en tid hvor mange mennesker føler sig ’overloadede, er det blevet populært at tage på retræte. Der udbydes et væld af forskellige retræter; wellnessretræter, meditationsretræter, spirituelle retræter og kristne retræter. 

Den sidstnævnte ligger indenfor vores referenceramme. Her vil du møde de kristne rødder, som går helt tilbage til Jesu tid og de første århundreder af kirkens liv, og klostertraditionen som går op igennem historien helt til vores tid. Formålet med den kristne retræte er kort fortalt; at ’søge ud i stilhed for at få kontakt opad, indad og udad’. Altså til Gud, dig selv og din næste. 

Det kan det dog kræve lidt kendskab til retrætens indhold og ramme, så man er forberedt på hvad der venter én.

 

Retrætens grundelementer

Nedenunder kan du læse mere om de elementer som særligt karakteriserer vores retræter

Lytning.png
prayer .jpg
17323-200.png
rødder.png

STILHEDEN

BØNNEN

NATUREN

VEJLEDNINGEN

Hvad er en stilleretræte?

En stilleretræte, er en periode (en dag, en weekend eller op til en uge) hvor du sammen med en mindre gruppe mennesker finder tid til at få ro, fordybe dig, gå ture, læse og bede i en fastlagt ramme.

 

Stilheden er en fast følgesvend fra man mødes efter 1. måltid og til det sidste måltid hvor man bryder stilheden. Der vil altid være en lille introduktion til retræten inden vi går ind i stilhed.

 

Rammen er tider med bøn (morgen, middag, aften). Her læser man salmer eller andre passager fra bibelen. Derudover synger man ofte nogle sange og sidder måske lidt i stilhed. Typisk varer en såkaldt ’tidebøn’ 10-15 minutter. 

 

Derudover kan der være nogle kortere samlinger over et evt. tema for retræten (f.eks. ’at finde Gud i en kaotisk tid’ eller ’stilhed midt i stormen’, ’kom til mig og jeg vil give jer hvile’,  eller vi tager udgangspunkt i den tid af kirkeåret vi befinder os i, såsom; advent, faste, påske, Kr.himmelfart, pinse)

 

Under måltiderne vil der blive afspillet noget instrumental musik, hvor man ikke behøver at være selskabelig men kan sidde i sine egne tanker og nyde maden. 

 

Hver dag vil der være mulighed for at skrive sig på en liste (anonymt) hvis man gerne vil have tid til en samtale med en af retrætelederne. Her vil man kunne tale om hvad der fylder i forhold til ens tro. Retrætelederen lytter, og vil måske give dig nogle passager fra bibelen du kan meditere videre over, eller et billede som passer ind i din situation.

 

Du kan læse mere uddybende om følgende elementer: stilhed, åndelig læsning (lectio divina), åndelig vejledning, kontemplativ bøn, den ignatianske retræte m.v. her på hjemmesiden..

bottom of page