top of page
Billede af Scott Graham

Supervision

Jeg har særlig erfaring indenfor faggrupper som psykologer, lærere & pædagoger samt præster og kirkeligt ansatte.

I Fagpersonlig supervision vil du få hjælp til at bearbejde, udvikle og bevare arbejdsglæden i det fag du arbejder i til daglig. Supervision er samtidig med til at højne din faglighed og kvalitet i arbejdet.

I individuel eller gruppe-supervision får du mulighed for at bearbejde de forhold som påvirker din trivsel, dit engagement og din udvikling i arbejdet. Du får tid og ro til at mærke – og tænke efter – hvordan de pågældende arbejdsforhold og mennesker er med til at påvirke dig. Den individuelle supervision er en fordel, hvis du bokser med forhold, som du ikke har lyst til at andre skal være meddelagtige i, eller du af andre grunde synes det giver mest mening at komme alene.

Det giver et nyt perspektiv at gå i supervision:

 • Skaber tid og rum til eftertanke – så du bedre forstår hvad der skete i en bestemt situation eller fase af arbejdet

 • Det hjælper dig til at finde alternativer – hvad kunne jeg have gjort?

 

 • Det giver dig perspektiv og hjælp til at planlægge – hvad gør jeg fremover?

 

 • Du får indsigt i- og hjælp til- bearbejdning af egne reaktioner og mønstre – hvad gør det ved mig, og hvorfor reagerer jeg som jeg gør?

 

 • Du opnår indsigt og indlevelse i andre – træner din empati- ikke mindst når du føler dig udfordret.

 

 • Det øger din relationskompetence – dvs. dine evner til at skabe udviklende relationer

 

 • Det udvikler nye faglige kompetencer og styrker de eksisterende

 

 • Du får hjælp til tydeliggøre dine opgaver og ansvarsområder

 

 • Du opnår forståelse for egne muligheder og begrænsninger

 

 • Du får mulighed for at erkende, respektere og varetage egne behov i arbejdet med andre og dermed forebygge nedslidning, stress og udbrændthed.

 

 • Du kan bevare glæden, engagementet og udviklingen i dit arbejdsliv

bottom of page