top of page

Blog om Trosmæssige 
& eksistentielle tematikker

I nedenstående blog vil jeg løbende komme med små indspark til det liv vi alle sammen er sat ind i- og bliver ’udsat’ for. Temaer som jeg bl.a. oplever i min terapi og rådgivning; Det kan være 30-40-50-60+-årskriserne som møder mange mennesker. Eller perfekthedskulturen, familielivet, teenagere, diagnoser og lidelser. Og om hvordan vi på en livgivende måde kan se, møde og lytte til andre mennesker mere fordomsfrit. 

Derudover vil jeg også komme med indlæg omkring retræteliv og hvordan retræter kan være det afbræk fra hverdagen, som får sat NETOP hverdagen I et nyt lys. Jeg vil være nysgerrig på hvordan ro og rytme kan skabe plads til at orientere os både indad, udad og opad. Mange mennesker bokser med den personlige tro; Jeg vil gerne være i dialog om, hvordan troen kan være forankret i mere end blot teori og hjernegymnastik men en personlig relation. Og hvordan vi kan forstå- og reagere- på såkaldte troskriser. Jeg vil også være nysgerrig på spændingsfeltet TRO og TERAPI..

 Desuden er du meget velkommen til at komme med forslag til temaer som jeg kan tage op.

bottom of page