Blog om Trosmæssige & eksistentielle tematikker

I denne blog vil jeg være optaget af hvordan retræten kan være det afbræk fra hverdagen, som får sat NETOP hverdagen I et nyt lys. Jeg vil være nysgerrig på hvordan ro og rytme kan skabe plads til at orientere os både indad, udad og opad. Mange mennesker bokser med den personlige tro; Jeg vil gerne være i dialog om, hvordan troen kan være forankret i mere end blot teori og hjernegymnastik men en personlig relation. Og hvordan vi kan forstå- og reagere- på såkaldte troskriser. Jeg vil også være nysgerrig på spændingsfeltet TRO og TERAPI..

Desuden er du meget velkommen til at komme med forslag til temaer som jeg kan tage op.