Billede af Ben White

Retræter for præster

Som præst har man mange opgaver; man skal prædike, undervise, lede, hjælpe, lytte, begrave, vie, døbe… Der kan være store forventninger både udefra, men ikke mindst indefra én selv. 

At prioritere, fokusere og finde tid og ro til at fylde sit indre op, så man har noget at give af, kan selvsagt være en udfordring.

Præster- i både folke-og frikirker står ofte i et enormt pres som følger tidsånden; hurtigere, mere, bedre, flere… og det er snublende nært at blive taget af denne slipstrøm.

 

Præste- og lederretræter giver plads til at du kan gøre som Jesus; tage væk fra ’mængden’ og få ro til at hvile, lytte, læse og bede. Og blive bevidst om hvilke kræfter der særlig hiver i dig, og hvad du lige nu har brug for. På disse retræter vil vi ofte have inspirationssamlinger som kan kredse om følgende temaer:

  • Hvordan er mit gudsbillede formet af mit selvbillede?

 

  • Gavebaseret og relations-baseret tjeneste

 

  • Kirken som Kristi brud eller som et ’projekt’

 

  • Hvordan kan jeg brænde uden at brænde ud?

 

  • Sjælesorg og åndelig vejledning hos ørkenfædrene

Inspirationen til disse retræter henter vi bl.a. fra kirke- og ørkenfædrene, Magnus Malm og Peter Halldorf, Wilfrid Stinissen, Henri Nouwen m.fl. alt afhængig af hvem der er retræteleder.

 

Derudover vil der være mulighed for at tale med en af retrætelederne, som også har erfaring med at være præst/leder og sjælesørger.

 

Dagsrytmen for en sådan retræte vil for det meste være den klassisk Ignatianske retræteform (se beskrivelsen under; ’Hvad er en stilleretræte?)

 

Udover retræter tilbyder vi de såkaldte 'Åbne Uger', hvor man kan leje sig ind på eget værelse med tilhørende badeværelse fra 3-5 døgn. Dette giver plads til fordybelse og ro og der vil desuden være mulighed for en gratis samtale med psykoterapeut of tidligere præst, John Hansen, i løbet af opholdet.

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.